User Tools

Site Tools


0151401148-001148gymnopilus-eucalyptorum

Gymnopilus eucalyptorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. eucalyptorum
Danh pháp hai phần
Gymnopilus eucalyptorum
(Cleland) Singer
Gymnopilus eucalyptorum
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus eucalyptorum là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus eucalyptorum at Index Fungorum
0151401148-001148gymnopilus-eucalyptorum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)