User Tools

Site Tools


0151103128-003128vo-c-h-t-nh

Voọc Hà Tĩnh hay Voọc đen Hà Tĩnh (tên khoa học Trachypithecus hatinhensis) được tìm thấy trong các khu rừng núi đá vôi thuộc tỉnh Quảng Bình. Một cuộc khảo sát gần đây đã phát hiện một quần thể voọc Hà Tĩnh sống ở tỉnh Quảng Trị. Tuy được đặt tên là voọc Hà Tĩnh nhưng loài này không phân bố tại tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân tộc Vân Kiều gọi loài này là 'con cung' nghĩa là 'loài khỉ đen đuôi dài sống trong hang đá' [2]. Loài này khá gần với loài voọc đen má trắng (T. francoisi), nhưng sọc trắng của nó kéo dài từ tai đến gáy [3]

Loài động vật này sống theo từng đàn từ 2 đến 15 cá thể, nhưng cũng gặp những nhóm tới 30 cá thể [3]

0151103128-003128vo-c-h-t-nh.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)