User Tools

Site Tools


0149101357-001357harr-ville-les-chanteurs

Harréville-les-Chanteurs

Harréville-les-Chanteurs trên bản đồ Pháp
Harréville-les-Chanteurs

Harréville-les-Chanteurs

Vị trí trong vùng Champagne-Ardenne

Harréville-les-Chanteurs trên bản đồ Champagne-Ardenne
Harréville-les-Chanteurs

Harréville-les-Chanteurs

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Haute-Marne Quận Chaumont Tổng Bourmont Xã (thị) trưởng Patrick Demangeot
(2001–2008) Thống kê Độ cao 310 m (1.020 ft) bình quân Diện tích đất1 15,76 km2 (6,08 sq mi) Nhân khẩu2 303  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 52237/ 52150 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0149101357-001357harr-ville-les-chanteurs.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)