User Tools

Site Tools


0148802657-002657salmagne

Salmagne

Salmagne trên bản đồ Pháp
Salmagne

Salmagne

Vị trí trong vùng Lorraine

Lorraine
Salmagne

Salmagne

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Meuse Quận Arrondissement of Bar-le-Duc Tổng Canton of Ligny-en-Barrois Xã (thị) trưởng André Bailly
(2008–2014) Thống kê Độ cao 229–382 m (751–1.253 ft)
(bình quân 389 m/1.276 ft) Diện tích đất1 16,73 km2 (6,46 sq mi) Nhân khẩu2 311  (1999)  - Mật độ 19 /km2 (49 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 55466/ 55000 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0148802657-002657salmagne.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)