User Tools

Site Tools


0148500430-000430callistosporium-palmarum

Callistosporium palmarum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Tricholomataceae
Chi (genus) Callistosporium
Loài (species) C. palmarum
Danh pháp hai phần
Callistosporium palmarum
(Murrill) Singer
Danh pháp đồng nghĩa

1939 Gymnopus palmarum Murrill

1939 Collybia palmarum (Murrill) Murrill

Callistosporium palmarum là một loài nấm trong họ Tricholomataceae, và là loài tiêu biểu của chi Callistosporium. Ban đầu được đặt tên là Gymnopus palmarum bởi William Alphonso Murrill năm 1939,[1] loài này đã được chuyển qua chi Callistosporium bởi Rolf Singer năm 1944.[2]

  1. ^ Murrill WA. (1939). “Additions to the Florida fungi - I”. Bulletin of the Torrey Botanical Club 66: 29–37. 
  2. ^ Singer R. (1944). “New genera of fungi. I”. Mycologia 36: 358–68. 
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “urlMycoBank: Callistosporium palmarum” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
  • Callistosporium palmarum trên Index Fungorum.
0148500430-000430callistosporium-palmarum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)