User Tools

Site Tools


0148401146-001146gymnopilus-elongatipes

Gymnopilus elongatipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. elongatipes
Danh pháp hai phần
Gymnopilus elongatipes
Z.S. Bi
Gymnopilus elongatipes
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus elongatipes là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus elongatipes at Index Fungorum
0148401146-001146gymnopilus-elongatipes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)