User Tools

Site Tools


0147403215-003215ypsolopha

Ypsolopha
Ypsolopha.asperella.7137.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Ypsolophidae
Phân họ (subfamilia) Ypsolophinae
Chi (genus) Ypsolopha
Latreille, 1796[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Ypsolopha là một chi bướm đêm thuộc họ Ypsolophidae. Nó là chi điển hình của họ Ypsolophidae với hơn 120 loài được mô tả (khoảng 95% đa dạng thế giới được biết đến của họ Ypsolophidae). Phần lớn loài Ypsolopha phân bố ở vùng ôn hoàn miền Toàn bắc.

Chúng hoạt động về đêm và hiếm khi xuất hiện vào ban ngày.

 • Ypsolopha acerella Ponomarenko, Sohn & Zinchenko, 2011[2]
 • Ypsolopha acuminata (Butler, 1878)
 • Ypsolopha albiramella (Mann, 1861)
 • Ypsolopha albistriatus (Issiki, 1930)
 • Ypsolopha aleutianella (Beutenmüller, 1889)
 • Ypsolopha alpella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 • Ypsolopha amoenella (Christoph, 1882)
 • Ypsolopha angelicella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha arizonella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 • Ypsolopha atrobrunnella Ponomarenko & Sohn, 2011[2]
 • Ypsolopha auratus Moriuti, 1977
 • Ypsolopha barberella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha blandella (Christoph, 1882)
 • Ypsolopha buscki Heppner, 1982
 • Ypsolopha cajaliella Vives, 2003
 • Ypsolopha canariella (Walsingham, 1881)
 • Ypsolopha cervella (Walsingham, 1881)
 • Ypsolopha chazariella (Mann, 1866)
 • Ypsolopha cockerella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha colleaguella Baraniak, 2007
 • Ypsolopha contractella (Caradja, 1920)
 • Ypsolopha coriacella (Herrich-Schäffer, 1855)
 • Ypsolopha costibasella (Caradja, 1939)
 • Ypsolopha cristata Moriuti, 1977
 • Ypsolopha delicatella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 • Ypsolopha dentiferella (Walsingham, 1881)
 • Ypsolopha diana (Caradja, 1939)
 • Ypsolopha distinctatus Moriuti, 1977
 • Ypsolopha divisella (Chrétien, 1915)
 • Ypsolopha dorsimaculella (Kearfott, 1907)
 • Ypsolopha electropa (Meyrick, 1914)
 • Ypsolopha elongata (Braun, 1925)
 • Ypsolopha ephedrella (Christoph, 1873)
 • Ypsolopha excisella (Lederer, 1855)
 • Ypsolopha exsularis (Meyrick, 1937)
 • Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 • Ypsolopha falciferella (Walsingham, 1881)
 • Ypsolopha falculella (Erschoff, 1877)
 • Ypsolopha flavistrigella (Busck, 1906)
 • Ypsolopha flavus (Issiki, 1930)
 • Ypsolopha fractella (Chrétien, 1915)
 • Ypsolopha frustella (Walsingham, 1881)
 • Ypsolopha fujimotoi Moriuti, 1964
 • Ypsolopha gerdanella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha helva J.C. Sohn & C.S. Wu, in Sohn et al., 2010
 • Ypsolopha heteraula (Meyrick, 1927)
 • Ypsolopha horridella (Tritschke, 1835)
 • Ypsolopha indecorella (Rebel, 1903)
 • Ypsolopha instabilella (Mann, 1866)
 • Ypsolopha japonica Moriuti, 1964
 • Ypsolopha kristalleniae Rebel, 1916
 • Ypsolopha leptaula (Meyrick, 1927)
 • Ypsolopha leuconotella (Snellen, 1884)
 • Ypsolopha lonicerella Stökl, 1922
 • Ypsolopha longus Moriuti, 1964
 • Ypsolopha lucella (Fabricius, 1775)
 • Ypsolopha lutisplendida Sohn & Wu, 2011[2]
 • Ypsolopha lyonothamnae (Powell, 1967)
 • Ypsolopha maculatella (Busck, 1906)
 • Ypsolopha manella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha manniella (Staudinger, 1880)
 • Ypsolopha melanocnista (Meyrick, 1938)
 • Ypsolopha mienshani (Caradja, 1939)
 • Ypsolopha minotaurella (Rebel, 1916)
 • Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 • Ypsolopha nebulella (Staudinger, 1871)
 • Ypsolopha nella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha nemorella (Linnaeus, 1758)
 • Ypsolopha nigrimaculata Byun et Park, 2001
 • Ypsolopha nigrofasciata Yang, 1977
 • Ypsolopha oliviella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha parallela (Caradja, 1939)
 • Ypsolopha parenthesella (Linnaeus, 1761)
 • Ypsolopha parodaula (Meyrick, 1938)
 • Ypsolopha persicella (Fabricius, 1787)
 • Ypsolopha pseudoparallela J.C. Sohn & C.S. Wu, in Sohn et al., 2010
 • Ypsolopha querciella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha rubrella (Dyar, 1902)
 • Ypsolopha rhytidota (Meyrick, 1938)
 • Ypsolopha saitoi Moriuti, 1964
 • Ypsolopha sarmaticella (Rebel, 1917)
 • Ypsolopha sasayamanus (Matsumura, 1931)
 • Ypsolopha satellitella (Staudinger, 1871)
 • Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 • Ypsolopha scenites (Meyrick, 1909)
 • Ypsolopha schwarziella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha sculpturella (Herrich-Schäffer, 1854)
 • Ypsolopha semitessella (Mann, 1861)
 • Ypsolopha senex (Walsingham, 1889)
 • Ypsolopha seniculella (Christoph, 1872)
 • Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)
 • Ypsolopha sordida J.C. Sohn & C.S. Wu, in Sohn et al., 2010
 • Ypsolopha striatella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha strigosus (Butler, 1879)
 • Ypsolopha sublucella (Walsingham, 1881)
 • Ypsolopha sylvella (Linnaeus, 1767)
 • Ypsolopha tesselatidorsata Ponomarenko & Zinchenko, 2011[2]
 • Ypsolopha trichonella (Mann, 1861)
 • Ypsolopha tsugae Moriuti, 1977
 • Ypsolopha ulingensis Yang, 1977
 • Ypsolopha undulatella (Busck, 1906)
 • Ypsolopha unicipunctella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha uniformis (Filipjev, 1929)
 • Ypsolopha ustella (Clerck, 1759)
 • Ypsolopha vintrella (Busck, 1906)
 • Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)
 • Ypsolopha walsinghamiella (Busck, 1903)
 • Ypsolopha yangi Ponomerenko & Sohn, 2011[2]
 • Ypsolopha yasudai Moriutu, 1964
0147403215-003215ypsolopha.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)