User Tools

Site Tools


0147300906-000906entoloma-politum

Entoloma politum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Entolomataceae
Chi (genus) Entoloma
Loài (species) E. politum
Danh pháp hai phần
Entoloma politum
(Persoon) Donk
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Entoloma politum là một loài nấm trong họ Entolomataceae. Nó được tìm thấy ở châu Âu và Bắc Mỹ.

  • List of Entoloma species
  1. ^ Entoloma politum (Pers.) Donk 1949”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2010. 
  • Entoloma politum trên Index Fungorum.
0147300906-000906entoloma-politum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)