User Tools

Site Tools


0146602507-002507russula-foetens

Russula foetens
Russula foetens.JPG

Russula foetens

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungus
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Phân lớp (subclass) Agaricomycetidae
Bộ (ordo) Russulales
Họ (familia) Russulaceae
Chi (genus) Russula
Loài (species) R. foetens
Danh pháp hai phần
Russula foetens
Pers. 1796

Russula foetens là một loài nấm không ăn được trong chi Russula được tìm thấy trong các rừng cây lá rụng và lá kim.

  • Danh sách các loài Russula
  • E. Garnweidner. Mushrooms and Toadstools of Britain and Europe. Collins. 1994.

Russula foetens trên Index Fungorum.
Russula foetens trong MycoBank.

0146602507-002507russula-foetens.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)