User Tools

Site Tools


0146000533-000533chanceaux-sur-choisille

Chanceaux-sur-Choisille

Chanceaux-sur-Choisille trên bản đồ Pháp
Chanceaux-sur-Choisille

Chanceaux-sur-Choisille

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Tours Tổng Vouvray Xã (thị) trưởng Bernard Gaudino
(2001–2008) Thống kê Độ cao 62–121 m (203–397 ft) Diện tích đất1 18,47 km2 (7,13 sq mi) Nhân khẩu2 3.479  (2006)  - Mật độ 188 /km2 (490 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37054/ 37390 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0146000533-000533chanceaux-sur-choisille.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)