User Tools

Site Tools


0145903201-003201ypsolopha-pseudoparallela

Ypsolopha pseudoparallela
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Ypsolophidae
Phân họ (subfamilia) Ypsolophinae
Chi (genus) Ypsolopha
Loài (species) Y. pseudoparallela
Danh pháp hai phần
Ypsolopha pseudoparallela
J.C. Sohn & C.S.Wu, in Sohn et al., 2010[1]

Ypsolopha pseudoparallela là một loài bướm đêm thuộc họ Ypsolophidae. Nó được tìm thấy ở Honshu ở Nhật Bản.

Chiều dài cánh trước là 8.8-10.1 mm.

  1. ^ Descriptions of three new species of Ypsolopha Latreille (Lepidoptera: Ypsolophidae) from East Asia, redescription of Y. contractella (Caradja) and a checklist of East Asian Ypsolopha
0145903201-003201ypsolopha-pseudoparallela.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)