User Tools

Site Tools


0145401221-001221gymnopilus-patriae

Gymnopilus patriae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. patriae
Danh pháp hai phần
Gymnopilus patriae
B.J. Rees
Gymnopilus patriae
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus patriae là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus patriae at Index Fungorum
0145401221-001221gymnopilus-patriae.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)