User Tools

Site Tools


0145301105-001105gymnopilus-acystidiatus

Gymnopilus acystidiatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. acystidiatus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus acystidiatus
Guzm.-Dáv. & Guzmán
Gymnopilus acystidiatus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus acystidiatus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Index Fungorum
0145301105-001105gymnopilus-acystidiatus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)