User Tools

Site Tools


0143501140-001140gymnopilus-cyanopalmicola

Gymnopilus cyanopalmicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. cyanopalmicola
Danh pháp hai phần
Gymnopilus cyanopalmicola
Guzm.-Dáv. (2006)
Gymnopilus cyanopalmicola
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus cyanopalmicola là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus cyanopalmicola at Index Fungorum
0143501140-001140gymnopilus-cyanopalmicola.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)