User Tools

Site Tools


0143402514-002514russula-queletii

Russula queletii
Russula queletii vh3.jpg

Russula queletii

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungus
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Phân lớp (subclass) Agaricomycetidae
Bộ (ordo) Russulales
Họ (familia) Russulaceae
Chi (genus) Russula
Loài (species) R. queletii
Danh pháp hai phần
Russula queletii
Fr. 1872

Russula queletii là một loài nấm không ăn được trong chi Russula được tìm thấy khi mọc thành cụm trong các khu rừng vân sam.

  • Danh sách các loài Russula
  • E. Garnweidner. Mushrooms and Toadstools of Britain and Europe. Collins. 1994.

Russula queletii trên Index Fungorum.
Russula queletii trong MycoBank.

0143402514-002514russula-queletii.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)