User Tools

Site Tools


0142101107-001107gymnopilus-alienus

Gymnopilus alienus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. alienus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus alienus
(Peck) Murrill
Gymnopilus alienus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus alienus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae. Nó được nhà nghiên cứu về nấm người Mỹ Murrill đặt tên vào năm 1917.[1]

Danh sách các loài Gymnopilus

  1. ^ Murrill WA. (1917). “Gymnopilus”. North American Flora 10: 193–215. 
  • Index Fungorum
0142101107-001107gymnopilus-alienus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)