User Tools

Site Tools


0142001139-001139gymnopilus-crocophyllus

Gymnopilus crocophyllus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. crocophyllus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus crocophyllus
(Sacc.) Pegler
Gymnopilus crocophyllus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus crocophyllus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus crocophyllus at Index Fungorum
0142001139-001139gymnopilus-crocophyllus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)