User Tools

Site Tools


0141902508-002508russula-heterophylla

Russula heterophylla là một loài nấm dại ăn được trong chi Russula[1]. Nó có nhiều màu sắc khác nhau được tìm thấy trong các khu rừng rụng lá và gỗ ở Anh, châu Âu, và Scandinavia.[2] Nó xuất hiện cùng với các cây lá rộng trong mùa hè đến đầu mùa thu, nó thường có màu xanh lục.

Các loài tương tự[sửa | sửa mã nguồn]

Dạng màu lục của Russula cyanoxantha có thể được phân biệt do chúng tạo ra phản ứng màu lục hoặc không phản ứng khi cọ xát với sultfat sắt (muối sắt).

Russula virescens (Schaeff.) Fr., có bề mặt mũ vỡ.

Russula aeruginea Fr., mọc trên cây bu-lô.

Russula langei Bon, cũng có phản ứng lục với sắt sulphat, và mùi giống như loài sò.

Danh sách các loài Russula

Russula heterophylla

  1. ^ Roger Phillips (2006). Mushrooms. Pan MacMillan. ISBN 0-330-44237-6. 
  2. ^ Regis Courtecuisse and Bernard Duhem ((British version) 1995). Mushrooms and Toadstools of Britain and châu Âu. Harper Collins. ISBN 0 00 220025 2. 
0141902508-002508russula-heterophylla.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)