User Tools

Site Tools


0141203213-003213ypsolopha-ulingensis

Ypsolopha ulingensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Ypsolophidae
Phân họ (subfamilia) Ypsolophinae
Chi (genus) Ypsolopha
Loài (species) Y. ulingensis
Danh pháp hai phần
Ypsolopha ulingensis
Yang, 1977[1]

Ypsolopha ulingensis là một loài bướm đêm thuộc họ Ypsolophidae. Loài này có ở Trung Quốc.

  1. ^ Descriptions of three new species of Ypsolopha Latreille (Lepidoptera: Ypsolophidae) từ East Asia, redescription of Y. contractella (Caradja) và a checklist of East Asian Ypsolopha
0141203213-003213ypsolopha-ulingensis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)