User Tools

Site Tools


0140702589-002589saint-julien-sous-les-c-tes

Saint-Julien-sous-les-Côtes

Saint-Julien-sous-les-Côtes trên bản đồ Pháp
Saint-Julien-sous-les-Côtes

Saint-Julien-sous-les-Côtes

Vị trí trong vùng Lorraine

Lorraine
Saint-Julien-sous-les-Côtes

Saint-Julien-sous-les-Côtes

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Grand Est Tỉnh Meuse Quận Commercy Tổng Commercy Xã (thị) trưởng Gérard Dupoy
(2008–2014) Thống kê Độ cao 239–373 m (784–1.224 ft)
(bình quân 252 m/827 ft) Diện tích đất1 4,95 km2 (1,91 sq mi) Nhân khẩu2 139  (1999)  - Mật độ 28 /km2 (73 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 55460/ 55200 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0140702589-002589saint-julien-sous-les-c-tes.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)