User Tools

Site Tools


0140601019-001019galeropsis

Galeropsis
Galeropsis besseyi 79817.jpg

Galeropsis besseyi

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Phân ngành (subdivisio) Agaricomycotina
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Bolbitiaceae
Chi (genus) Galeropsis
Velen. (1930)
Loài điển hình
Galeropsis desertorum
Velen. & Dvořák (1930)
Các loài

16 species

Danh pháp đồng nghĩa[1]

Conocybe subgen. Cyttarophyllum R.Heim (1931)
Psammomyces Lebedeva (1932)
Cyttarophyllum (R.Heim) Singer (1936)

Gastrocybe Watling (1968)

Galeropsis là một chi nấm trong họ Bolbitiaceae. Chi này phân bố rộng rãi ở các môi trường khô, ẩm, và có 16 loài.[2]

  1. ^ Galeropsis Velen. 1930”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2011. 
  2. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. tr. 271. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  • Galeropsis trên Index Fungorum.
0140601019-001019galeropsis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)