User Tools

Site Tools


0140401108-001108gymnopilus-allantopus

Gymnopilus allantopus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. allantopus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus allantopus
(Berk.) Pegler
Gymnopilus allantopus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus allantopus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Index Fungorum
0140401108-001108gymnopilus-allantopus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)