User Tools

Site Tools


0140002143-002143ophryophryne

Ophryophryne
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Megophryidae
Chi (genus) Ophryophryne
Boulenger, 1903
Loài điển hình
Ophryophryne microstoma
Boulenger, 1903

Ophryophryne là một chi động vật lưỡng cư trong họ Megophryidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

Mục lục

  • 1 Mô tả
  • 2 Phân loại
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Ophryophryne tại Wikispecies
0140002143-002143ophryophryne.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)