User Tools

Site Tools


0139700524-000524chambourg-sur-indre

Chambourg-sur-Indre

Chambourg-sur-Indre trên bản đồ Pháp
Chambourg-sur-Indre

Chambourg-sur-Indre

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Loches Tổng Loches Xã (thị) trưởng Guy Moreau
(2001–2008) Thống kê Độ cao 62–119 m (203–390 ft) Diện tích đất1 28,39 km2 (10,96 sq mi) Nhân khẩu2 1.272  (2006)  - Mật độ 45 /km2 (120 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37049/ 37310 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0139700524-000524chambourg-sur-indre.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)