User Tools

Site Tools


0138901109-001109gymnopilus-alpinus

Gymnopilus alpinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. alpinus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus alpinus
(Singer) Singer
Gymnopilus alpinus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus alpinus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae. Nó được nhà nghiên cứu về nấm Rolf Singer đặt tên vào năm 1951.[1]

Danh sách các loài Gymnopilus

  1. ^ Singer R. (1951). “The Agaricales in modern taxonomy”. Lilloa 22: 561. 
  • Gymnopilus alpinus at Index Fungorum
0138901109-001109gymnopilus-alpinus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)