User Tools

Site Tools


0138001720-001720le-h-i-c-en

Le hôi cổ đen (danh pháp hai phần: Podiceps nigricollis) là một loài chim nước thuộc họ Chim lặn. Loài này có tại khắp các lục địa, trừ châu Úc và Nam Cực.

Le hôi cổ đen có 3 phân loài:[1]

  • P. n. nigricollis: phân bố từ Tây Âu đến Tây Á (mùa đông chuyển xuống phía nam và phía tây), Trung Á, Đông Á (trong đó có Việt Nam) và Đông Phi.
  • P. n. gurneyi phân bố ở miền Nam châu Phi.
  • P. n. californicus phân bố từ đông nam Canada cho đến miền tây Hoa Kỳ. Mùa đông chúng di cư về xa phía nam như Guatemala.
  • BirdLife International (2004). Podiceps nigricollis. Sách đỏ 2006. IUCN 2006. Truy cập 9 tháng 5 năm 2006. Database entry includes justification for why this species is of least concern
  • Herrera, Néstor; Rivera, Roberto; Ibarra Portillo, Ricardo & Rodríguez, Wilfredo (2006): Nuevos registros para la avifauna de El Salvador. ["New records for the avifauna of El Salvador"]. Boletín de la Sociedad Antioqueña de Ornitología 16(2): 1–19. [Spanish with English abstract] PDF fulltext
  • Ogilvie, Malcolm; Rose, Chris (2003). Grebes of the World. Uxbridge, UK: Bruce Coleman. ISBN 1-ngày 88 tháng 3 năm 2842. 

Joournal Article: Optimizing Migration in a reluctant and inefficient flier: The eared grebe

0138001720-001720le-h-i-c-en.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)