User Tools

Site Tools


0137402378-002378pseudoclitocybe-cyathiformis

Pseudoclitocybe cyathiformis
Pseudoclitocybe cyathiformis 031123Aw.jpg

Pseudoclitocybe cyathiformis

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Tricholomataceae
Chi (genus) Pseudoclitocybe
Loài (species) P. cyathiformis
Danh pháp hai phần
Pseudoclitocybe cyathiformis
(Bull.) Singer
Danh pháp đồng nghĩa[1]

1786 Agaricus cyathiformis Bull.
1871 Clitocybe cyathiformis (Bull.) P.Kumm.
1886 Omphalia cyathiformis (Bull.) Quél.

1936 Cantharellula cyathiformis (Bull.) Singer

Pseudoclitocybe cyathiformis, thường được biết đến với tên tiếng Anh goblet funnel cap, là một loài nấm trong họ Tricholomataceae, và là loài điển hình của chi Pseudoclitocybe. Nó được mô tả lần đầu với danh pháp Agaricus cyathiformis bởi Jean Baptiste François Pierre Bulliard năm 1786, sau đó được xếp vào chi Pseudoclitocybe bởi Rolf Singer năm 1956.[2] loài này được tìm thấy ở Bắc Mỹ và châu Âu.[3]

  1. ^ Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 1956”. MycoBank. International Mycological Association. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2010. 
  2. ^ Singer R. (1956). “New genera of fungi. VII”. Mycologia 48 (5): 719–27. 
  3. ^ Phillips R. “Rogers Mushrooms | Mushroom Pictures & Mushroom Reference”. Rogers Mushrooms. Truy cập ngày 8 tháng 12 năm 2010. 
  • Pseudoclitocybe cyathiformis trên Index Fungorum.
0137402378-002378pseudoclitocybe-cyathiformis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)