User Tools

Site Tools


0137201110-001110gymnopilus-amarissimus

Gymnopilus amarissimus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. amarissimus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus amarissimus
Murrill
Gymnopilus amarissimus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus amarissimus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Index Fungorum
0137201110-001110gymnopilus-amarissimus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)