User Tools

Site Tools


0136802051-002051mustafa-abdul-jalil

Mustafa Abdul Jalil
مصطفى عبد الجليل
Mustafa Abdul Jalil in Bayda 2011.jpg

Chức vụ

Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Lybia

Nhiệm kỳ 5 tháng 3 năm 2011 – 
Tiền nhiệm Chức vụ bãi bỏ

Thông tin chung

Đảng phái Độc lập
Sinh 1952 (65–66 tuổi)
Al Bayda, Libya
Học sinh trường Đại học Libya
Tôn giáo Hồi giáo

Mustafa Abdul Jalil hoặc Abdul-Jalil[1] (tiếng Ả Rập: مصطفى عبد الجليل‎, also transcribed Abdul-Jelil, Abd-al-Jalil,[2]Abdel-Jalil, Abdeljalil hay Abud Al Jeleil) (sinh năm 1952)[3] là một chính trị gia Libya. Ông là bộ trưởng tư pháp (không chính thức, là thư ký Tổng Ủy ban Nhân dân) dưới thời đại tá Muammar al-Gaddafi. Ông nổi tiếng với truyền thông về lập trường chống lại vi phạm nhân quyền ở quốc gia mình. Trong cuộc nội chiến Libya 2011, Abdul Jalil đã được chỉ định là Chủ tịch Hội đồng chuyển tiếp quốc gia có trụ sở tại Benghazi, kiểm soát phần lớn các thế lực đối lập với Gaddafi ở Tripoli, mặc dù vị trí này là tranh của những người khác trong cuộc nổi dậy của mình kết nối quá khứ với chế độ của Gaddafi.

0136802051-002051mustafa-abdul-jalil.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)