User Tools

Site Tools


0136400415-000415c-r-la-ronde

Céré-la-Ronde

Céré-la-Ronde trên bản đồ Pháp
Céré-la-Ronde

Céré-la-Ronde

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Tours Tổng Bléré Xã (thị) trưởng Patrice Lécureuil
(2008–2014) Thống kê Độ cao 84–186 m (276–610 ft) Diện tích đất1 49,2 km2 (19,0 sq mi) Nhân khẩu2 414  (2006)  - Mật độ 8 /km2 (21 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37046/ 37460 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0136400415-000415c-r-la-ronde.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)