User Tools

Site Tools


0135402513-002513russula-pseudointegra

Russula pseudointegra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Homobasidiomycetae
Phân lớp (subclass) Hymenomycetes
Bộ (ordo) Russulales
Họ (familia) Russulaceae
Chi (genus) Russula
Loài (species) R. pseudointegra
Danh pháp hai phần
Russula pseudointegra
Arnould & Goris ex R. Maire 1907

Russula pseudointegra là một loài nấm không ăn được trong chi Russula, với môi trường sống và phân bố tương tự như Russula rosea. Russula pseudointegra phân biệt bởi mùi cay của nó.

  • E. Garnweidner. Mushrooms and Toadstools of Britain and Europe. Collins. 1994.
  • List of Russula species

Russula pseudointegra trên Index Fungorum.
Russula pseudointegra trong MycoBank.

0135402513-002513russula-pseudointegra.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)