User Tools

Site Tools


0134100019-000019-ch-s-ng-m-i-d-i

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

0134100019-000019-ch-s-ng-m-i-d-i [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ếch sừng mũi dài</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i>​Megophrys nasuta</​i>​) hay <​b>​ếch sừng Malaya</​b>​ là một loài ếch có phạm vi phân bố hạn chế ở các khu vực rừng mưa phía nam Thái Lan và bán đảo Mã Lai đến Singapore, Sumatra và Borneo.
 +Loài này có chiều dài từ 100–120 mm. Chúng có màu sáng đến màu nâu sẫm trên bề mặt lưng với các kiểu màu khác nhau và chúng ngụy trang rất tốt với các tầng rừng. Họng có màu đen, nâu và đen khuếch tán vào màu vàng kem ở giữa dọc theo mặt bụng.
 +Loài này sinh sống chủ yếu ở các khu vực đất thấp ẩm ướt và mát mẻ đồng bằng và rừng bán montane giữa tầng lá rụng. Tiếng kêu của chúng to,vang. Chúng sinh đẻ ở suốit, con ếch cái gắn trứng vào mặt dưới của một phần hoặc toàn đá ngập nước. Loài này có thể nằm yên trên mặt đất rừng chờ đợi con mồi đi ngang qua, sau đó chúng đớp và nuối con mồi. Thức ăn của chúng gồm có các loài nhện, động vật gặm nhấm nhỏ, thằn lằn và loài ếch khác.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1254
 +Cached time: 20181012065042
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.204 seconds
 +Real time usage: 0.249 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1761/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25841/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1374/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2683/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.050/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.71 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 206.536 ​     1 -total
 + ​65.09% ​ 134.436 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​34.73% ​  ​71.740 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​21.14% ​  ​43.660 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.57% ​  ​34.216 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2012.2
 + ​15.57% ​  ​32.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.46% ​  ​29.863 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.90% ​  ​28.714 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.98%   ​16.472 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Anura-stub
 +  6.41%   ​13.244 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​772293-0!canonical and timestamp 20181012065041 and revision id 40660458
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
0134100019-000019-ch-s-ng-m-i-d-i.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)