User Tools

Site Tools


0133801134-001134gymnopilus-corsicus

Gymnopilus corsicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. corsicus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus corsicus
Romagn
Gymnopilus corsicus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus corsicus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus corsicus at Index Fungorum
0133801134-001134gymnopilus-corsicus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)