User Tools

Site Tools


0133702510-002510russula-lutea

Russula lutea
Russula ochroleuca 08-10-2005.jpg

Russula lutea

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Phân lớp (subclass) Agaricomycetidae
Bộ (ordo) Russulales
Họ (familia) Russulaceae
Chi (genus) Russula
Loài (species) R. lutea
Danh pháp hai phần
Russula lutea

Russula lutea là một loài nấm thông dụng, ăn được thuộc chi Russula phân bố khắp châu Mỹ và châu Âu dưới cây lá rộng từ mùa hè đến đầu mùa thu.

  • Dữ liệu liên quan tới Russula lutea tại Wikispecies
0133702510-002510russula-lutea.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)