User Tools

Site Tools


0133300365-000365brachytarsophrys

Brachytarsophrys
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Megophryidae
Chi (genus) Brachytarsophrys
Tian & Hu, 1983
Loài điển hình
Leptobrachium carinensis
Boulenger, 1899
Các loài

Xem trong bài.

Brachytarsophrys là một chi động vật lưỡng cư trong họ Megophryidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 5 loài và 20% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 

]]

0133300365-000365brachytarsophrys.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)