User Tools

Site Tools


0132600123-000123amphiesma

Amphiesma là một chi rắn trong họ Rắn nước (Colubridae). Đây là các loài rắn không độc.

Amphiesma phân bố ở nam và đông châu Á, bao gồm Siberia, Triều Tiên, Trung Quốc, tiểu lục địa Ấn Độ, Đông Nam Á, Nhật Bản, và Indonesia.

Hiện có 42 loài được công nhận:[1][2]

 • Amphiesma andreae Ziegler & Le, 2006
 • Amphiesma arguus David & Vogel, 2010
 • Amphiesma atemporale (Bourret, 1934)
 • Amphiesma beddomei (Günther, 1864)
 • Amphiesma bitaeniatum (Wall, 1925)
 • Amphiesma boulengeri (Gressitt, 1937)
 • Amphiesma celebicum (W. Peters & Doria, 1878)
 • Amphiesma concelarum Malnate, 1963
 • Amphiesma craspedogaster (Boulenger, 1899)
 • Amphiesma deschauenseei (Taylor, 1934)
 • Amphiesma flavifrons (Boulenger, 1887)
 • Amphiesma frenatum Dunn, 1923
 • Amphiesma groundwateri (M.A. Smith, 1922)
 • Amphiesma inas (Laidlaw, 1901)
 • Amphiesma ishigakiense (Malnate & Munstermann, 1960)
 • Amphiesma johannis (Boulenger, 1908)
 • Amphiesma kerinciense David & Das, 2003
 • Amphiesma khasiense (Boulenger, 1890)
 • Amphiesma leucomystax David et al., 2007
 • Amphiesma metusia Inger et al., 1990
 • Amphiesma miyajimae (Maki, 1931)
 • Amphiesma modestum (Günther, 1875)
 • Amphiesma monticola (Jerdon, 1853)
 • Amphiesma nicobariense (Sclater, 1891)
 • Amphiesma octolineatum (Boulenger, 1904)
 • Amphiesma optatum (Hu & Zhao, 1966)
 • Amphiesma parallelum (Boulenger, 1890)
 • Amphiesma pealii (Sclater, 1891)
 • Amphiesma petersii (Boulenger, 1893)
 • Amphiesma platyceps (Blyth, 1854)
 • Amphiesma popei (Schmidt, 1925)
 • Amphiesma pryeri (Boulenger, 1887)
 • Amphiesma sanguineum (Smedley, 1931)
 • Amphiesma sarasinorum (Boulenger, 1896)
 • Amphiesma sarawacense (Günther, 1872)
 • Amphiesma sauteri (Boulenger, 1909)
 • Amphiesma sieboldii (Günther, 1860)
 • Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)
 • Amphiesma venningi (Wall, 1910)
 • Amphiesma vibakari (H. Boie, 1826)
 • Amphiesma viperinum (Schenkel, 1901)
 • Amphiesma xenura (Wall, 1907)
 1. ^ The Reptile Database. www.reptile-database.org.
 2. ^ Wikispecies. species.wikimedia.org/wiki/Amphiesma.
0132600123-000123amphiesma.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)