User Tools

Site Tools


0132301219-001219gymnopilus-parrumbalus

Gymnopilus parrumbalus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. parrumbalus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus parrumbalus
Grgur.
Gymnopilus parrumbalus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus parrumbalus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus parrumbalus at Index Fungorum
0132301219-001219gymnopilus-parrumbalus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)