User Tools

Site Tools


0132101133-001133gymnopilus-condensus

Gymnopilus condensus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. condensus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus condensus
(Peck) Murrill
Gymnopilus condensus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus condensus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae. Nó được nhà nghiên cứu về nấm người Mĩ William Murrill đặt tên vào năm 1917.[1]

Danh sách các loài Gymnopilus

  1. ^ Murrill WA. (1917). “Gymnopilus”. North American Flora 10: 193–215. 
  • Gymnopilus condensus at Index Fungorum
0132101133-001133gymnopilus-condensus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)