User Tools

Site Tools


0132002984-002984tyromyces-galactinus

Tyromyces galactinus
White Cheese Polypore (1023972326).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (phylum) Basidiomycota
Lớp (class) Basidiomycetes
Phân lớp (subclass) Agaricomycetidae
Bộ (ordo) Polyporales
Họ (familia) Polyporaceae
Chi (genus) Tyromyces
Loài (species) T. galactinus
Danh pháp hai phần
Tyromyces galactinus
(Berk.) J. Lowe, (1975)
Danh pháp đồng nghĩa

Tyromyces galactinus là một loài nấm thuộc họ Polyporaceae. Đây là một sinh vật gây bệnh cho cây.[1]

  1. ^ Lowe JL. (1975). “Polyporaceae of North America. The genus Tyromyces”. Mycotaxon 2 (1): 1–82. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2009. 
  • Dữ liệu liên quan tới Tyromyces galactinus tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Tyromyces galactinus tại Wikimedia Commons
  • T. galactinus at Index Fungorum
0132002984-002984tyromyces-galactinus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)