User Tools

Site Tools


0130800904-000904endolepiotula-ruizlealii

Endolepiotula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (phylum) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Agaricaceae
Chi (genus) Endolepiotula
Singer
Loài điển hình
Endolepiotula ruizlealii
Singer

Endolepiotula là một chi nấm trong họ Agaricaceae. Đây là chi đơn loài, chứa một loài Endolepiotula ruizlealii.

  • Endolepiotula at Index Fungorum
0130800904-000904endolepiotula-ruizlealii.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)