User Tools

Site Tools


0130601218-001218gymnopilus-panurensis

Gymnopilus panurensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. panurensis
Danh pháp hai phần
Gymnopilus panurensis
(Berk.) Pegler
Gymnopilus panurensis
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus panurensis là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus panurensis at Index Fungorum
0130601218-001218gymnopilus-panurensis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)