User Tools

Site Tools


0130501132-001132gymnopilus-communis

Gymnopilus communis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. communis
Danh pháp hai phần
Gymnopilus communis
Guzm.-Dáv.
Gymnopilus communis
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus communis là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus communis at Index Fungorum
0130501132-001132gymnopilus-communis.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)