User Tools

Site Tools


0130403160-003160xylobolus

Xylobolus
Xylobolus frustulatus (363448878).jpg

Xylobolus frustulatus

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Russulales
Họ (familia) Stereaceae
Chi (genus) Xylobolus
P. Karst.
Loài điển hình
Xylobolus frustulatus
(Pers.) Boidin

Xylobolus là một chi nấm trong họ Stereaceae. Chi này có 3 loài phân bố rộng khắp.[1]

  1. ^ Kirk PM, Cannon PF, Minter DW, Stalpers JA. (2008). Dictionary of the Fungi. (ấn bản 10). Wallingford: CABI. ISBN 978-0-85199-826-8. 
  • Xylobolus trên Index Fungorum.
0130403160-003160xylobolus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)