User Tools

Site Tools


0130100239-000239atympanophrys

Xenophrys
Xenophrys longipes (2).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Megophryidae
Chi (genus) Xenophrys
Tian & Hu, 1983
Species
  • Atympanophrys gigantica
  • Atympanophrys shapingensis

Xenophrys là một chi thuộc họ Megophryidae trong bộ Anura, được tìm thấy ở Vân Nam, Trung Quốc.

  • Atympanophrys gigantica (Liu, Hu & Yang, 1960).
  • Atympanophrys shapingensis (Liu, 1950).
0130100239-000239atympanophrys.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)