User Tools

Site Tools


0129900168-000168apia

Apia là thủ đô và là thành phố lớn nhất ở Samoa. Thành phố này nằm ở bờ biển phía bắc Upolu, hòn đảo lớn thứ hai của Samoa. Apia là thành phố duy nhất ở Samoa và thuộc khu vực (itūmālō) Tuamasaga.

0129900168-000168apia.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)