User Tools

Site Tools


0129800444-000444candes-saint-martin

Candes-Saint-Martin

Candes09.jpg Candes-Saint-Martin, view over the Loire.
Candes-Saint-Martin trên bản đồ Pháp
Candes-Saint-Martin

Candes-Saint-Martin

Hành chính Quốc gia Quốc kỳ Pháp Pháp Vùng Centre-Val de Loire Tỉnh Indre-et-Loire Quận Chinon Tổng Chinon Xã (thị) trưởng Lise Couëdy-Gruet
(2008–2014) Thống kê Độ cao 27–101 m (89–331 ft) Diện tích đất1 5,77 km2 (2,23 sq mi) Nhân khẩu2 222  (2006)  - Mật độ 38 /km2 (98 /sq mi) INSEE/Mã bưu chính 37042/ 37500 1 Dữ liệu địa chính Pháp loại trừ các hồ và ao lớn hơn 1 km² (0.386 dặm vuông hoặc 247 acre) cũng như các cửa sông. 2Dân số không tính hai lần: cư dân của nhiều xã (ví dụ, các sinh viên và quân nhân) chỉ tính một lần.
0129800444-000444candes-saint-martin.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)