User Tools

Site Tools


0128801131-001131gymnopilus-chrysites

Gymnopilus chrysites
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. chrysites
Danh pháp hai phần
Gymnopilus chrysites
(Berk.) Singer
Gymnopilus chrysites
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus chrysites là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Index Fungorum
0128801131-001131gymnopilus-chrysites.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)