User Tools

Site Tools


0128003205-003205ypsolopha-sasayamana

Ypsolopha sasayamana
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Lepidoptera
Liên họ (superfamilia) Yponomeutoidea
Họ (familia) Ypsolophidae
Phân họ (subfamilia) Ypsolophinae
Chi (genus) Ypsolopha
Loài (species) Y. sasayamana
Danh pháp hai phần
Ypsolopha sasayamana
(Matsumura, 1931)[1]
Danh pháp đồng nghĩa
  • Ypsolopha sasayamanus

Ypsolopha sasayamana là một loài bướm đêm thuộc họ Ypsolophidae. Nó được tìm thấy ở Nhật Bản.

  1. ^ Japanese Moths
0128003205-003205ypsolopha-sasayamana.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)