User Tools

Site Tools


0127701216-001216gymnopilus-pallidus

Gymnopilus pallidus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (divisio) Basidiomycota
Lớp (class) Agaricomycetes
Bộ (ordo) Agaricales
Họ (familia) Cortinariaceae
Chi (genus) Gymnopilus
Loài (species) G. pallidus
Danh pháp hai phần
Gymnopilus pallidus
Murrill
Gymnopilus pallidus
View the Mycomorphbox template that generates the following list
Các đặc trưng nấm
nếp nấm trên màng bào
mũ nấm convex

màng bào adnexed

hoặc adnate
sinh thái học là saprotrophic

Gymnopilus pallidus là một loài nấm thuộc họ Cortinariaceae.

Danh sách các loài Gymnopilus

  • Gymnopilus pallidus at Index Fungorum
0127701216-001216gymnopilus-pallidus.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)