User Tools

Site Tools


0127402955-002955trichaptum

Trichaptum
Trichaptum.abietinum.-.lindsey.jpg

Trichaptum abietinum

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Fungi
Ngành (phylum) Basidiomycota
Lớp (class) Basidiomycetes
Phân lớp (subclass) Agaricomycetidae
Bộ (ordo) Polyporales
Họ (familia) Polyporaceae
Chi (genus) Trichaptum
Murrill
Loài điển hình
Trichaptum trichomallum
(Berk. & Mont.) Murrill

Trichaptum là một chi nấm trong họ Polyporaceae. Chi này được miêu tả đầu tiên bởi nhà nấm học người Mỹ, William Alphonso Murrill năm 1904.

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Hình ảnh
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Các loài trong chi này gồm:

  • Trichaptum abietinum
  • Trichaptum biforme
  • Trichaptum sector
  • Trichaptum at Index Fungorum

Phương tiện liên quan tới Trichaptum tại Wikimedia Commons

0127402955-002955trichaptum.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)